Pred tednom dni je potekala razglasitev najboljših zaposlovalcev projekta Zlata nit 2017 v kategoriji malo, srednje veliko in veliko podjetje. Mi smo to priložnost izkoristili, da smo finalistom izbora za Zlato nit postavili nekaj vprašanj o motivaciji zaposlenih. Zanimalo nas je, kako uspešna slovenska podjetja skrbijo za motivacijo in zadovoljstvo svojih ljudi.

Kako uspešna slovenska podjetja skrbijo za motivacijo zaposlenih?

Vprašanja, ki smo jih zastavili finalistom, so se glasila:

 1. Kakšne inovativne/kreativne in drugačne pristope uporabljate na področju motiviranja zaposlenih?
 2. Ali na temo motivacije zaposlenih v vašem podjetju sodelujete z zunanjimi strokovnjaki? Kako?
 3. Kateri so po vaših ocenah glavni dejavniki za zadovoljstvo s službo pri vaših zaposlenih?
 4. Kateri pristopi motiviranja zaposlenih so se izkazali za neučinkovite?
 5. Na kakšen način zagotavljate ločnico med zasebnim in poslovnim življenjem zaposlenih?

Odgovori so se marsikje dopolnjevali in prekrivali, kar pomeni, da je vsem tem podjetjem skupen ravno posluh za dobrobit njihovih zaposlenih. Slovenska podjetja so se pričela v veliki meri zavedati, kako pomembna je motivacija zaposlenih za doseganje boljših poslovnih rezultatov. Na to kažejo tudi utemeljitve izborne komisije, ki so pri vseh zmagovalnih podjetjih navajala ravno spodbujanje zavzetosti in pripadnosti zaposlenih.

Pa si poglejmo, kako nekatera uspešna slovenska podjetja poskrbijo za motivacijo svojih zaposlenih.

Pristopi na področju motiviranja zaposlenih

Po besedah podjetja za spletne rešitve Optiweb, d.o.o., ki je prejelo nagrado “Najboljša zlata praksa 2017” za razvoj organizacijske kulture – Optikulturo, lahko aktivnosti za motiviranje zaposlenih razdelimo na tiste zelo enostavne, ki so namenjene predvsem trenutnemu dvigu motivacije in tiste, ki so malo bolj kompleksne in imajo načeloma večji vpliv na zadovoljstvo zaposlenih.

Kratkoročna motivacija

V Optiwebu izvajajo številne manjše enostavnejše aktivnosti za motivacijo, kot so:

 • Rekreacija, ki jo organizirajo dvakrat tedensko,
 • skupinski zajtrki za različne priložnosti,
 • masaže na delovnem mestu,
 • dela prost dan za rojstni dan,
 • omogočeno nošenje copat v podjetju,
 • darila ob raznih priložnostih (za najboljšo pustno masko, največ obiskanih izobraževanj, naj mentorja, novo leto,…),
 • sveže sadje in ostali sladki in slani prigrizki, ki so jim vedno na voljo v kuhinji,
 • delovna oprema po lastni izbiri,
 • fleksibilen delovnik in možnost dela od doma,
 • interna in eksterna izobraževanja po lastni izbiri,
 • tečaj angleščine, …

To so torej aktivnosti, ki niso povezane z delom, pač pa na nek način razbijejo delovno rutino in popestrijo delovnik. Pri tem pa je izrednega pomena, da se prakse spreminjajo in prilagajajo glede na potrebe zaposlenih.

slovenska podjetja_optiweb
Sproščeno vzdušje je glavni adut za motivacijo zaposlenih v Optiwebu.

Dolgoročna motivacija

Aktivnosti, ki po mnenju mnogih raziskav veliko bolj vplivajo na motivacijo in zavzetost zaposlenih, pa so tiste, ki so povezane z delom posameznika. To so, kot pravijo v Optiwebu, predvsem odgovornost in svoboda pri delu, vsebina dela, možnost razvoja in podobno. Prakse, ki so pri njih trenutno v uporabi in kažejo odlične rezultate so:

 • Kava z direktorjem. Vsak zaposleni je povabljen na kavo z direktorjem, kjer poda iskreno povratno informacijo o videnju podjetja, ter o dobrih in slabih straneh. Tako dajo vsakomur možnost sovplivanja ter občutek, da ni samo številka in da njegovo mnenje res šteje.
 • Wazzup sestanki so petkovi sestanki, kjer se zberejo vsi zaposleni in skupaj pogledajo minuli teden – vzpone in padce. S to analizo se vedno naučijo nekaj novega, hkrati pa si čestitajo in vlijejo moči na naslednji teden. Vsi zaposleni so na tak način obveščeni o vsem, kar se v podjetju dogaja, kar še poveča občutek pripadnosti. Na teh sestankih pa niti finančna poročila in uspešnost ne ostanejo skrivnost.
 • Na “One day experience” za en dan povabijo zunanjega strokovnjaka z določenega področja z zadolžitvijo, da s sodelavci deli svoje izkušnje. Aktivnost je nastala iz potrebe zaposlenih, da bi bili večkrat v stiku z nekimi “senior” osebami s svojega področja dela.
 • Monday Bluzz je najnovejše vpeljana aktivnost. Gre za to, da po službi še malo “zabluzijo” in se pogovorijo o temah, ki sodelavce zanimajo znotraj ali zunaj področja njihovega dela (npr: Blockchain tehnologije, aplikacije za povečanje produktivnosti, IT varnost,…). Gre za način povezovanja, hkrati pa lahko na ta način vsak izmed zaposlenih vidi, kaj ga zanima v prostem času.

V podjetju LIST, družba za računalniški inženiring, d. o. o., na dolgoročno motivacijo zaposlenih vplivajo z ohranjanjem pozitivnega vzdušja v kolektivu, dovolj svobode za zasebne opravke in, kar je izrednega pomena, povezanosti s podjetjem. Vsi v podjetju so namreč seznanjeni z vizijo podjetja, z načrti ter so vključeni v povratne informacije pomembnih sestankov. S tem podjetje gradi na njihovi pripadnosti in hkrati veča motivacijo.

Zaposleni v podjetju LIST skrbijo za pozitivno vzdušje v kolektivu in so s podjetjem tesno povezani.

Na redna mesečna srečanja in deljenje aktivnih zadev prisegajo tudi v Javnem podjetju Komunala Brežice, d.o.o, ki je prejelo posebno priznanje za starejšim prijazno podjetje v kategoriji srednje velikih podjetij.

Sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki

Slovenska podjetja ugotavljajo, da imajo delavnice in predavanja z zunanjimi strokovnjaki predvsem kratkoročni učinek in so po mnenju podjetja LIST bolj pomembne za vodstvo. Predvsem v smislu, da jih spomnijo na različne možnosti pri motiviranju sodelavcev.

V Optiwebu so se odločili za inovativno rešitev, in sicer imajo zaposleno osebo, katere naloga je, da se ukvarja z motivacijo zaposlenih, predlaga dodatne aktivnosti na to temo in je v stiku z zaposlenimi in njihovimi željami. Z zunanjimi strokovnjaki tako sodelujejo samo, kadar nimajo ustreznih notranjih resursov. Predvsem se z njimi povežejo v primeru teambuilding aktivnosti, ki jih sami ne morejo izvesti.

Pogosteje prisegajo na mreženje med podjetji, saj ima namreč veliko podjetij vpeljane dobre prakse, skozi katere dobivajo ideje tudi oni in jih potem prilagodijo glede na svoje potrebe in želje.

Glavni dejavniki za zadovoljstvo s službo

Po besedah podjetja LIST je eden izmed glavnih dejavnikov za zadovoljstvo s službo že omenjena obveščenost, drugi zelo pomemben dejavnik pa je, da so vsi del celote. Čeprav imajo nekateri drugačne vloge, pri njih ni prisotne klasične hierarhije. Veliko pa pripomore tudi odkrito komuniciranje znotraj podjetja med vsemi zaposlenimi in vodstvom.

Kljub vsem bonitetam, je pri Optiwebu še vedno delo tisto, ki ga zaposleni opravljajo večino časa, zato je zelo pomembno, da ob opravljenem delu čutijo zadovoljstvo, da jih delo izpolnjuje in da lahko na delovnem mestu rastejo. Zato so predvsem pozorni, da zaposleni v svojem delu vidijo smisel, da imajo pravo mero odgovornosti in da imajo priložnosti za rast in razvoj. Vse ostale aktivnosti seveda pripomorejo k boljši klimi in večajo motivacijo. Poleg dela, se jim zdi pomembno predvsem to, da so zaposleni slišani – da lahko vedno povejo svoje mnenje in da se to mnenje vzame v obzir.

Tudi v Javnem komunalnem podjetju Brežice so medsebojni odnosi med zaposlenimi enakovredno obravnavani z ostalimi kazalniki uspešnosti poslovanja. Ravno tako, kot je samoumevno, da merijo ostale kazalnike uspešnosti poslovanja, se jim zdi samoumevno tudi, da merijo kakovost odnosa med zaposlenim in organizacijo. Svoje kadre tudi ves čas razvijajo in skrbijo, da ljudje rastejo v podjetju »od lopate, do kravate«.

V Javnem komunalnem podjetju Brežice ves čas razvijajo svoje kadre in skrbijo za rast zaposlenih v podjetju.

Neučinkoviti pristopi motiviranja zaposlenih

Številna uspešna slovenska podjetja se strinjajo, da je odgovor klasičen – denar. Denar je dokazano zelo kratkoročen motivacijski faktor.

Sicer pa so ti pristopi odvisni od posameznika. Tistim, ki jim na primer ostaja dopust, je dodatni dan dopusta brezpredmeten, tistim, ki že oktobra odštevajo zadnje proste dneve, pa je to super nagrada.

V Optiwebu pravijo, da je potrebno vsako idejo pred implementacijo preveriti pri zaposlenih. Včasih se jim je namreč zgodilo, da so si zamislili kakšno aktivnost, ki se je sicer na papirju slišala super, vendar pa v podjetju nikakor ni zaživela. Pri njih ideje najprej preverijo na sestanku vodij ekip, saj imajo le-ti dober občutek, kaj si člani njihovega tima želijo, obenem pa so tudi ambasadorji, ki ustrezno predstavijo idejo v oddelku. Če se jim ideja zdi dobra, jo izvedejo, v primeru, da se zatakne že pri vodjih, pa je običajno ne realizirajo.

Ločnica med zasebnim in poslovnim življenjem

Sodobna uspešna slovenska podjetja zagovarjajo filozofijo, da samo spočit človek lahko dobro dela in da vsi potrebujejo svoj prosti čas, da ne pride do izgorelosti. V podjetju LIST velja pravilo, da dela ne “nosijo domov” ter da so izven delovnika dosegljivi zgolj na dežurni telefon in ne kar povprek. Tudi sam delovnik se pri njih praviloma konča po 17 h (razen seveda v izjemnih primerih).

Enako se tudi v Optiwebu trudijo zagotavljati osem urni delovnik. To seveda ni vedno mogoče, saj jih včasih kakšen projekt preseneti in morajo delati nadure, vendar pa vedno ukrepajo, kar se da hitro. Kadar pride do težav s prevelikim obsegom dela, vedno pogledajo, kaj se da narediti – ali dodatno zaposlijo osebo, zmanjšajo število projektov ali pa se vsaj naučijo nekaj za naslednjič.

V Optiwebu zagotavljajo aktivnosti tudi po delovnem času, na katerih se zaposleni radi družijo.

Nekaj aktivnosti pa je pri njih organiziranih tudi po delovnem času (npr. rekreacija, poslovna angleščina, kakšne druge športne/zabavne aktivnosti). Te aktivnosti niso obvezne in nikogar ne silijo, da se jih mora udeležiti. Zaposlenim pustijo, da sami izberejo, kje želijo, da je meja med poslovnim in zasebnim življenjem.

Kaj imajo uspešna slovenska podjetja skupnega?

Uspešna slovenska podjetja torej prisegajo na dober odnos z zaposlenimi ter veliko vlagajo v njihovo sproščenost na delovnem mestu in na grajenje zaupanja. Načini za zagotavljanje teh dejavnikov se med podjetji nekoliko razlikujejo, vsi pa se strinjajo, da denar vsekakor ni najboljši motivator za delo zaposlenih.

Ljudem veliko več pomenijo svoboda, dobri odnosi, transparentnost, vključenost ter možnost rasti – tako osebne kot poslovne. Uspešna slovenska podjetja se zavedajo, da je spočit, zadovoljen in obveščen zaposlen tisti, ki bo največ prispeval k rasti posla.

 

Če vam je bil prispevek všeč, ga prosim delite naprej. 🙂

 

Se želiš pridružiti največji družini motivirancev v Sloveniji?