svetovni dan gasilcev
svetovni dan gasilcev

8. junij – Svetovni dan gasilcev

Na današnji dan obeležujemo svetovni dan gasilcev. Gasilci so nepogrešljiv del naše družbe, saj s svojo nesebične pomočjo rešujejo življenja in lastnino v primeru požarov, prometnih in naravnih nesreč, zadnja leta pa kot prvi posredovalci tudi v primeru zastojev srca.

Ko človek združi izurjenost in predanost, mu pravimo PROFESIONALEC.
Ko človek združi sočutje in skrb, mu pravimo PRIJATELJ.
Ko človek združi pogum in nesebičnost, mu pravimo JUNAK.
Ko pa človek združi vse troje: profesionalizem, prijateljstvo in junaštvo, mu pravimo GASILEC

Na svetovni dan gasilcev smo za vas pripravili nekaj statističnih podatkov za leto 2016, da si boste lažje predstavljali delo in trud gasilcev.

Osnovni podatki

 • V Sloveniji je zaposlenih več kot 1.100 gasilcev, v prostovoljnih vrstah jih je okoli 163.000.

 • Prostovoljna gasilska društva imajo več kot 30.000 gasilk.

 • Prostovoljnih gasilskih enot je več kot 1.300.

 • V Sloveniji je 15 javnih gasilskih zavodov, 4 letališke gasilske enote in 6 prostovoljnih gasilskih društev s poklicnim jedrom.

 • Med poklicne gasilske enote sodi tudi več kot 24 gasilskih enot v zasebnem sektorju in v industriji.

 • Okoli 640 poklicnih gasilcev je zaposlenih v javnem sektorju, nekaj čez 500 pa v zasebnem sektorju – na letališčih in v industriji.

 • Največ poklicnih gasilcev je v ljubljanski regiji in na Gorenjskem, nekoliko manj jih je na Štajerskem in v Prekmurju.

 • Kadrovsko najmočnejša je Gasilska brigada Ljubljana, ki šteje okoli 30 poklicnih gasilcev na izmeno. Sledi ji drugo največje mesto Maribor. Na Ravnah na Koroškem in v Sežani imajo po 3 poklicne gasilce na izmeno.

Področja dela gasilcev

 • Gašenje požarov in ukrepanje ob eksplozijah,

 • ukrepanje ob onesnaženju in nesrečah z nevarnimi snovmi,

 • tehnična reševanja,

 • reševanja na vodi in iz vode,

 • pomoč v gorah, ob naravnih nesrečah, motnjah oskrbe in poškodbah objektov,

 • izobraževanje in usposabljanje,

 • gasilska tekmovanja,

 • tekoče informiranje gasilske in druge javnosti o aktualnih zadevah na področju gasilstva in požarnega varstva na spletu,

 • preventivna dejavnost: izdaja propagandno-preventivnega gradiva,

 • izdaja revije Gasilec, izdaja Letnega gasilskega priročnika,

 • gasilske godbe, pevski zbori in skupine.

Posredovanje gasilcev v letu 2016

 • Posredovanje na 15.834 dogodkih, od tega največ na požarih in eksplozijah (4.400) ter tehnični in drugi pomoči (4.385), kar je največ v zadnjih 10 letih.

 • V primerjavi s prejšnjimi leti se je nekoliko zmanjšalo število posredovanj v požarih in eksplozijah, zelo pa se je povečalo posredovanje pri nesrečah v prometu, drugih nesrečah, nenačrtnih motnje, omejitve, prekinitve, oskrbe ter tehnični in drugi pomoči.

 • Posredovanih 20.774 aktiviranj, pri katerih je sodelovalo 133.002 gasilcev.

 • Gašenje zahtevnih požarov v naravi s pomočjo helikopterjev: na Sveti Gori pri Novi Gorici, pri Mirnu, Vrhovljah, na Kraškem robu – plovila so v treh dneh opravila 543 naletov in pri tem odvrgla 671.000 l vode ter opravila 61,15 ur aktivnega gašenja.

 • Nudenje pomoči Civilni zaščiti v primeru migrantske krize – osnovna naloga zagotavljanja požarnega varstva oziroma izvajanja požarnih straž se je prepletala s številnimi drugimi nalogami (pomoč pri postavljanju šotorišč, zagotavljanje razsvetljave centrov in prezračevanje prostorov s prezračevalniki in njihovo gretje, logistični prevozi opreme in sredstev za oskrbo migrantov, urejanje  in priprava skladiščnih prostorov, posojanje opreme, sodelovanje pri čiščenju in pranju nastanitvenih površin centrov ter skrb za vodooskrbo, zagotavljanje pogojev za postavitev začasnih tehničnih ovir na meji z republiko Hrvaško).

 • Sodelovanje pri organizacijskih nalogah ter priprava razstave in druge aktivnosti za 6. Mednarodni sejem obrambe, varnosti, zaščite in reševanja SOBRA.

 • 7. tekmovanje gasilskih enot širšega pomena v tehničnem reševanju, na katerem se je pomerilo 13 ekip.

 • Organizacija dvodnevnega mednarodnega posveta o intervencijskih poteh v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu.

 • Sodelovanje v delovni skupini, ki skrbi za opremljanje in usposabljanje gasilcev, ki so predvideni za sodelovanje v intervencijah kot »portalni gasilci« v daljših avtocestnih in cestnih predorih.

Sodelovanje z drugimi organi

 • Sodelovanje s predstavniki Slovenske vojske na področju usposabljanja in gašenja ter pri izvajanju nalog gašenja s helikopterji in letali.

 • Sodelovanje s predstavniki MNZ – Policije na področju usposabljanja in gašenja ter pri izvajanju nalog gašenja s helikopterji in letali.

 • Sodelovanje z Reševalno službo.

 • Sodelovanje s Civilno zaščito.

 • Sodelovanje z gozdarji ZGS (kartografija – revizija Atlasa protipožarnih objektov, dežurstva, vključevanje v intervencije, načrti varstva pred požari, ocena stanja prevoznic po žledolomu).

Finance

 • Z razpisom za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme je bilo zagotovljeno 1.700.000,00 € proračunskih finančnih sredstev.

 • V vseh prispelih prijavah so prijavitelji kandidirali za 11.334 kosov opreme, od katerih je bilo potrjenih 10.127 kosov.

 • Izdelanih je bilo 608 pogodb za sofinanciranje.

 • Sofinanciranje 517 zdravstvenih pregledov v znesku 48.150,62 €.

Gasilci so izjemno pogumni in srčni ljudje. Na prvem mestu njihovega dela in poslanstva je POMOČ ljudem, živalim in naravi. Na svetovni dan gasilcev se spomnimo nanje in se jim zahvalimo.

 

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Deli
Prejšnji članekZakaj so pomembna dobra prijateljstva?
Naslednji članekMotivacija za tek se nahaja povsod, kjer jo želite videti
Nejc Krumpačnik
Sem magister inženir medijskih komunikacij, certificiran Transolution Business Practitioner in Top Selling Professional (pri Katzengruber Human Development Group). Podjetjem in posameznikom pomagam, da s pomočjo spleta povečajo svojo prepoznavnost, najdejo nove stranke in prodajo več.