Motivacija zaposlenih

Motivacija zaposlenih je izjemnega pomena za dobre odnose med zaposlenimi in posledično poslovno rast podjetja. Dober vodja je tisti, ki ima pozitiven vpliv na svoje zaposlene. V prispevku predstavljamo nekaj preprostih načinov, s katerimi lahko vsakdo motivira skupino ljudi – bodisi sodelavcev, bodisi učencev.

Motivacija zaposlenih je odvisna od sposobnosti vplivanja, ki jo premore vodja

Odnos zaposlenega z nadrejenim je eden izmed najmočnejših dejavnikov, ki vplivajo na angažiranost in izpolnjevanje obveznosti zaposlenega. Zaradi tega pogosto postane ena izmed glavnih nalog vodstva, da poskrbi, da je motivacija zaposlenih na seznamu prioritetnih nalog.

Ugotavljanje, kako motivirati zaposlene, da bi bili bolj produktivni, je lahko težavna naloga in je pogosto odvisna od sposobnosti vplivanja, ki jih ima vodja.

Vplivamo lahko na dejanja, odločitve in razmišljanje drugih ljudi. Če je vpliv vodje pozitiven, bo pripomogel k doseganju želenih rezultatov v organizaciji. Vplivanje omogoča učinkovito delo, ki je v skladu z dolgoročno postavljenimi cilji, in pomaga navdušiti ter motivirati zaposlene.

V Centru za kreativno vodenje so izpostavili tri različne načine, s katerimi lahko izboljšamo naše sposobnosti vplivanja:

  • Logika. Z uporabo logike trkamo na posameznikovo racionalno stran. Predstavimo najboljši razplet glede na sprejete odločitve in apeliramo na posameznikov smisel za logično razmišljanje.
  • Čustva. Vodja, ki vpliva na čustvenem nivoju, svoje argumente poveže z vrednotami in čustvi druge osebe.
  • Kooperacija. Kooperativen vpliv je dosežen, ko skupina ljudi s skupnimi močmi dela za iste cilje, ki si jih vsi želijo doseči. Ta tip vplivanja je zelo močan, ker želeni cilj vključuje sodelovanje mnogih različnih ljudi.

Vodje pogosto želijo izkoristiti moč, ne vpliva.

Zaposlene lahko prepričajo ali jim ukažejo, kaj naj naredijo, a to le redko kogarkoli motivira, še redkeje pa se na tak način doseže dolgoročne cilje. Takšno obnašanje ustvarja le toksično delovno okolje za zaposlene, nenazadnje pa tudi za nadrejene. Doseganje pomembnih ciljev in nalog znotraj organizacije zahteva pristno zavezanost zaposlenih.

Sedaj, ko smo se seznanili z različnimi tipi vplivanja, lahko pogledamo še pet različnih načinov, s katerimi bo motivacija zaposlenih izvedena na učinkovit način, ob tem pa boste lahko zadržali svoj lasten stil vodenja, prilagojen vašemu tipu organizacije.

1. Zaposlene spodbujajte in stimulirajte

Zaposleni bodo delali bolj zavzeto in bodo bolj produktivni, če bodo čutili, da so cenjeni. Spodbude in stimulacije so se izkazale za izjemno učinkovite, ko je v igri motivacija zaposlenih. Zaposleni, ki menijo, da so primerno nagrajeni za svoje dobro opravljeno delo, pozitivno vplivajo na celotno organizacijo.

Študija, ki so jo opravili pri International Society of Performance Improvement je ugotovila, da lahko stimulativni programi drastično izboljšajo učinkovitost zaposlenih. Zaključki študije so pokazali, da lahko stimulacije izboljšajo učinkovitost zaposlenih do 22 odstotkov, učinkovitost ekip pa kar za 44 odstotkov.

2. Z zaposlenimi pogosto komunicirajte

Delodajalci lahko uporabijo različne načine, kako redno komunicirati s svojim osebjem, bodisi osebno bodisi preko sestankov, e-pošte itn. Zaposleni morajo imeti priložnost zastavljati vprašanja in spregovoriti o skrbeh, ki jih težijo.

Pomembno je ustvariti komunikacijsko kulturo, kjer lahko vodje in zaposleni delajo skupaj, da bi dosegli skupne cilje. To je še posebej pomembno v težkih časih ali časih tranzicij. Odprto komuniciranje z zaposlenimi lahko zmanjša upore, anksioznost, negotovost in zagotavlja jasnost okoli tega, kaj se dogaja in se bo dogajalo v prihodnosti.

3. Pokažite iskren interes za karierne poti zaposlenih

Zaposleni, ki menijo, da je njihovim nadrejenim resnično mar za to, kako se odvija njihova kariera, se bodo počutili bolj cenjene. Vprašajte jih, kaj so njihovi dolgoročni cilji glede službe. Ponudite jim lahko mentorstvo, usposabljanje ali pa jim omogočite dodaten trening, s katerim bodo nadaljevali z razvijanjem svojih sposobnosti.

4. Spodbujajte zdravo ravnovesje med delom in zasebnim življenjem

Zavedamo se, da ni mogoče ustreči slehernemu zaposlenemu, a bodite fleksibilni, kolikor je mogoče. Bodite razumevajoči glede zdravniških pregledov, družinskih obveznosti, bolnih otrok in drugega. Zaposleni bodo hvaležni za takšno razumevanje in bodo veliko naredili za to, da bodo izgradili še boljši odnos z vami.

5. Ustvarite zaupanje

Uporabite zdravo presojo in izkušnje ter ustvarite delovno okolje, kjer je zaupanje pomembna vrednota. Ko nastanejo problemi, proučite okoliščine, preden reagirate v afektu. Če spoštujete in zaupate vaši ekipi, se vam bo v zameno oboje povrnilo. Ko napravite napako, jo priznajte ter se opravičite. Vaši zaposleni se bodo bolj poistovetili z vami in bodo vedeli, da ste iskreni z njimi.

Zaposleni so najpomembnejše premoženje podjetja, zato je učinkovito upravljanje z njimi enako pomembno. Kot vodja morate biti seznanjeni s tem, kako motivirani, produktivni in zadovoljni so vaši zaposleni, saj ti dejavniki vplivajo na prihodnjo rast in uspeh organizacije.

Morda je najpomembnejši način, kako vplivati na zaposlene, da bi trdo delali in dosegli več, ta, da jih vodite preko svojih izkušenj in ne preko svojega naziva. Z vašim mentorstvom in spodbujanjem vaših zaposlenih bo pridobila vaša celotna organizacija. Tudi usposabljanje zaposlenih je pomemben dejavnik na delovnem mestu, ki ga je potrebno upoštevati, če želimo imeti močno delovno silo.

 

Če vam je bil prispevek všeč, ga prosim delite naprej. 🙂

 

Se želiš pridružiti največji družini motivirancev v Sloveniji?